تبلیغات
ناظم سرا - میلاد حضرت علی و روز پدر مبارک باد
 
ناظم سرا
پروین می گوید:دل بی دوست دلی غمگین است.


شاعر:استاد جعفر ناظم رعایا

زاد روز میلاد علی (ع) مبارک باد.

در چنین روز و در چنین آیام               ثبت تاریخ شد بهین هنگام.
خانه کعبه بود چشم به راه              گویی اورا رسیده بود الهام.
کر درونش طلوع خواهد کرد              دومین مهر عالم اسلام
در چنین حالتی شگفت انگیز             شد عیا ن بانویی چوبدر تمام
گاه زادن رسیده بود اورا                   دور از خانواده واقوام.
نه به سر سایه ای نه قابله ای          نه لباسی ,نه دارویی,نه طعام.
دستها سوی آسمان بر داشت          گفت ای ذوالجلال والاکرام.
نقش بندی  هرآنچه میخواهی            درمشیمات و ظلمت ارحام.
آنچه دارم به دل عطیه تست              پس زتو مینمایم استرحام.
مپسند آنکه زادنم گردد                    بر در خانه تو بد فرجام.
کس نداند چه شد که راهی یافت       زن زائو درون بیت حرام.
مانع مادر علی نشدند                      سقف مرفوع خانه و دروبا م.
رفت در کعبه ونهاد زمین                    بار سنگین خویش را آرام.
در حریم خدا گذاشت علی                 چهره بر روی خاک بی احرام.
شد علی طفل خانه زاد خدا               مدعی!شو خموش ,قصه تمام.
گفتم این داستان مگر ببرند                 با علی  دوستان زمن هم نام.
هم در این روز و این خجسته زما           برسانم به دوستان پیغام:-
زاد روز علی مبارک باد                       بر همه پیروان پاک امام
مذهب راستین شیعه بود                    پاک ازهر خرافه و اوهام.
پیروان علی نمی افتند                       از فسونهای اهرمن در دام.
من نگویم علی که بود و چه کرد           تا که دین خدا گرفت قوام.
هر که خواهد بخواند از قرآن               در شئون علی  خدای کلام.
یا ببیند که نزد پیغمبر                      بوده اورا چه رتبه وچه مقام.
یا بداند چه ها می اندیشند                در صفات علی  خواص و عوام.
دارم امید اینکه دیگر بار                      ذوالفقارش برون شود زنیام.
ظلمت کقررا بدراند                           نور حقرا برون کشد زظلام.
ناظم است آنکه داده مهر علی            رگ وپی واستخوانش استحکام.
تاکه نام علی به یاد آرد                       عطر حق را نماید استشمام.
از سوی من به پیشگاه علی               صلوات و درود ومدح وسلام.
دارم امید اینکه بپذیرد                        این کمین هدیه را زپیر غلام.

نوع مطلب : مطالب ارسالی دوستانم، افکار استاد جعفر ناظم رعایا، 
برچسب ها : شعر،


درباره وبلاگ

عاشق ایرانم وخانواده و ادبیات و اینترنت.گاهگاهی هم مرتکب شعر می شوم.وبلاگ ناظم سرا جایی است که از دلنوشته هایم شما را خبردار می سازم.8سال است وبلاگ نویسی می کنم.
یاد گرفته ام که تعصب نداشته باشم و به دنیایی بهتر بیندیشم.دوست دارم که انتقادهایتان را بشنوم.ببینم و بخوانم.وبلاگ ناظم سرا جایی است که در ان از غفلتها نیز می نویسم.غفلتهایی که دوره مان کرده اند و پیرامون ما چنبره زده اند.
غفلت از اخلاق جانمان را پر شرنگ کرده و امید واری به فردای بهتر از فرهنگ لغات ذهنمان تبعید شده است.هر دوکیمیاهای گمشده روزگار ماهستند.من نیز چون شما خیلی وقتها دلم برای راستی و درستی تنگ می شود.اگر حس کردید انچه در این وبلاگ امده است با اندیشه و احساس تان نزدیک است در نقل مطالب این وبلاگ بکوشید که باعث خوشحالی من خواهد شد.
بر این باورم که امروزه ادبیات درمانی بیشتر از اب درمانی مفید است.شما نیز آن راامتحان کنید.بی گمان سودی از ان به دست خواهد آمد.
مدیر وبلاگ : مسعود ناظم رعایا
پیوندها
%