تبلیغات
ناظم سرا - شعر در باره میلاد امام رضا
 
ناظم سرا
پروین می گوید:دل بی دوست دلی غمگین است.
شاعر:استاد جعفر ناظم رعایا

برگرفته از سایت استاد به نام شمامه

میلاد حضرت رضا(ع )مبارک باد

نامه با نام او کنم آغاز

اوست هست آفرین بی انباز
آن که اورا نه مادر است وپدر
 نه مشاور نه همدم و همراز
بوده است از ازل به خود قائم
 هست بعد از امد ابد پرداز
آن که چون خواست خود نمایاند
 در یک آیینه- گشت هستی ساز
همه چیز آفرید ,بی مایه
 نه سبق,نه سبب,نه کهنه نه تاز
کرد ایجاد وگستراند مکان
 کرد بنیان, زمان بی آغاز
در چنین بیکرانه ی هستی
 کرد خاق زمین به حق نه مجاز
آفرید آب وباد وآتش و خاک
مایع و جامد و روان وگداز
با جماد ونبات وحیوان ساخت
 پیکر راست قامتی طناز
نامش آدم نهاد و داد به او
بهر خود کاری اختیار و جواز
بذر عشقش به مزرع دل کاشت
 تا بر آرد, به خرمن آید باز
هست موجودی این چنین عاشق
 راست گوینده یا غلط انداز
بهر پیوستن به حضرت دوست
 باز گردد برای عرض نیاز
رهنما آفرید از آل علی
 خالق مهربان بنده نواز
تا دهند آگهی به رهپویان
 در چپ و راست, در نشیب وفراز
هشتمین رهنماست نیز علی
 این موسی- خداش کرد اعزاز
این ذبیحی ست همچو اسماعیل
 وین در ایران وآن دگر به حجاز
ور نه امروز هم ببابان بود
مکه وطوس را نه ساخت نه ساز
مشهد حضرت رضا در طوس
قبله گون گشت در ادای نماز
دورباد ازشکوه بارگهش
چشم بد خواه و غمزه غماز
هیچکس جز به مهر آل علی
سوی دیگر سرا نیرد جهاز
هله !ای پیرو امام رضا
از امامی چنین به خویش بناز
زاد روزش بود مبارکتان
 از ته قلب میکنم ابراز
ناظم ! ای ناتوان به مدح امام
 کن رعایت در این سخن ایجاز
آن زمانی که مایه اندوزی
در گنجینه گهر کن باز
نوع مطلب : افکار استاد جعفر ناظم رعایا، پرسه در اشعار ناب، 
برچسب ها : شعر،


درباره وبلاگ

عاشق ایرانم وخانواده و ادبیات و اینترنت.گاهگاهی هم مرتکب شعر می شوم.وبلاگ ناظم سرا جایی است که از دلنوشته هایم شما را خبردار می سازم.8سال است وبلاگ نویسی می کنم.
یاد گرفته ام که تعصب نداشته باشم و به دنیایی بهتر بیندیشم.دوست دارم که انتقادهایتان را بشنوم.ببینم و بخوانم.وبلاگ ناظم سرا جایی است که در ان از غفلتها نیز می نویسم.غفلتهایی که دوره مان کرده اند و پیرامون ما چنبره زده اند.
غفلت از اخلاق جانمان را پر شرنگ کرده و امید واری به فردای بهتر از فرهنگ لغات ذهنمان تبعید شده است.هر دوکیمیاهای گمشده روزگار ماهستند.من نیز چون شما خیلی وقتها دلم برای راستی و درستی تنگ می شود.اگر حس کردید انچه در این وبلاگ امده است با اندیشه و احساس تان نزدیک است در نقل مطالب این وبلاگ بکوشید که باعث خوشحالی من خواهد شد.
بر این باورم که امروزه ادبیات درمانی بیشتر از اب درمانی مفید است.شما نیز آن راامتحان کنید.بی گمان سودی از ان به دست خواهد آمد.
مدیر وبلاگ : مسعود ناظم رعایا
پیوندها
%